STE POZABILI VAŠE PODATKE?

USTVARITE RAČUN

Kanabinoidna klinika

Kanabinoidna klinika se ukvarja z dopisnim (on-line) svetovanjem pacientom, ki imajo težave z endokanabinoidnim sistemom, kar je potencialno lahko vzrok za mnoge druge bolezni. Klinika je strokovno vodena s strani Mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANNA.

Mednarodni inštitut za kanabinoide ICANNA

Mednarodni inštitut za kanabinoide je neprofitna in nevladna institucija, ki je plod sodelovanja partnerjev iz Slovenije, Nemčije in Avstrije. Kot interdisciplinarna organizacija združuje številne strokovnjake, raziskovalce in znanstvenike iz različnih držav.

Namen Inštituta je čezmejno delovanje na področju kanabinoidov. Inštitut dosega svoj namen z izvajanjem raziskovanja, razvoja, analiziranja, izobraževanja, usposabljanja, svetovanja, spremljanja, objavljanja, osveščanja, podajo strokovnih mnenj oz. stališč ipd.

Kanabinoidi v uradni medicini

Kanabinoidi se v Sloveniji v medicini uporabljajo od leta 2014 (NIJZ). Zdravnikom zaradi pomanjkanja strokovne podpore s strani pristojnih inštitucij ni na voljo sistematično izobraževanje. Velika večina se jih zato še vedno ne odloča za zdravljenje s kanabinoidi, posledično pa so mnogi pacienti prikrajšani za dodatne možnosti zdravljenja, ki so jim v skladu z zakonodajo na voljo.

Indikacije za uporabo kanabinoidov

V Sloveniji zdravljenje s kanabinoidi ni predvideno kot prioritetna možnost zdravljenja. V konvencionalni medicini so kanabinoidi indicirani (se predpisujejo) kot dodatna terapija (ang. add-on therapy), ki izboljšuje učinkovitost konvencionalnih zdravil ali pa takrat, ko se ostale terapije niso izkazale za dovolj učinkovite.

Naše storitve

Svetovanje za zdravljenje s kanabinoidi je namenjeno pacientom s težjimi ali kroničnimi boleznimi (rakava obolenja, kronične bolečine, revmatoidna obolenja, nevrološka obolenja…), ki bi želeli dopolniti konvencionalno zdravljenje s kanabinoidno terapijo. Vse več pacientov potrebuje tudi preventivno svetovanje, predvsem proti stresu, nespečnosti, sezonskim infekcijam ipd.

V okviru konzilija nudimo pacientom strokovno svetovanje in mnenje v zvezi z:
-doziranjem kanabinoidov,
-vplivom CBD in drugih kanabinoidov na doziranje drugih zdravil (ang. drug-drug interaction),
-indikacijami/kontraindikacijami glede na klinično sliko pacienta,
-svetovanja pri izdaji receptov za kanabinoide, itd.
Konzilij pri obravnavi pacientov po potrebi sodeluje tudi z zdravniki iz tujine, ki so dejavni pri obravnavi bolečine, paliativi, nevrologiji, preventivi,...

Preventivni svetovalni paket

V okviru tega paketa svetujemo o preventivni rabi kanabinoidov za izboljšanje zdravja, spanja in odpornosti na stres (ni obstoječe diagnoze kroničnega obolenja ali farmakološke terapije).

Pacienti posredujejo konziliju pisno informacije o svoji bolezni oz. težavi (samoocena pacienta). Konzilij izda pisno mnenje in priporočila okvirno v roku enega tedna.

Diagnostično svetovanje

Pri tej storitvi gre za svetovanje o uporabi kanabinoidov kot dodatni oz. "add-on" terapiji pri kroničnih obolenjih in v primeru sočasne uporabe zdravil. Individualno se preveri primernost uporabe kanabinoidov za obstoječo diagnozo glede na objavljene študije. V znanstveni literaturi se preveri izražanje kanabinoidnih receptorjev na prizadetih organih oz. tkivih ter njihova specifika (CB1, CB2, TRP družina receptorjev). Preverijo se možne interakcije z obstoječimi zdravili ter se svetuje o doziranju in načinu vnosa kanabinoidov v telo.

Pacienti posredujejo konziliju pisno informacije o diagnozi, vključno s histološkimi izvidi, navedejo zdravila in njihove dnevne doze ter simptome, ki jih pestijo, kljub uvedeni terapiji. Konzilij izda pisno mnenje in priporočila okvirno v roku enega tedna.

Pacienti s težjimi medicinskimi stanji se obravnavajo prioritetno.

Periodični posveti

V določenih primerih je priporočljivo nadaljevanje konzultacij, zato da se oceni stanje in optimizira doziranje.

Svetovanje pediatričnim pacientom

Pediatrične bolnike v okviru ekspertnega medicinskega posvetovanja obravnavamo pro bono.

Naročanje in cene

Naročanje in dodatne informacije van omogočamo na naslovu medicinsko.svetovanje@cebeden.si ali na številki 041 324 437.

Poleg dopisnega posveta omogočamo tudi osebno srečanje po predhodnem dogovoru v centru Mediwa v Murski Soboti.

Cenik

Preventivni posvet – 70 €
Poglobljena diagnostika – 140
Periodični posvet – 70 €
Pediatrični pacienti – pro bono

Sestava konzilija

Doc. dr. Tanja Bagar

Tanja Bagar je direktorica in po tej funkciji predsednica strokovnega sveta Mednarodnega inštituta za kanabinoide. Je tudi namestnica direktorja podjetja, ki deluje na področju raziskav, razvoja in trgovine ter vodja razvoja in raziskav v okoljskem podjetju. Aktivna je tudi v akademski sferi.

Tanja Bagar je direktorica in po tej funkciji predsednica strokovnega sveta Mednarodnega inštituta za kanabinoide. Je tudi namestnica direktorja podjetja, ki deluje na področju raziskav, razvoja in trgovine ter vodja razvoja in raziskav v okoljskem podjetju. Aktivna je tudi v akademski sferi. Predava mikrobiologijo in ekoremediacijske vsebine na fakulteti Alma Mater Europaea in strokovno oz. znanstveno sodeluje z avstrijskim kolidžem za zdravje in razvoj. Včlanjena je v Pomursko akademijo znanosti in umetnosti, Slovensko biokemijsko društvo in Društvo psihologov Slovenije ter je ena izmed ustanoviteljev Društva za ohranjanje in varovanje okolja. Ima bogate raziskovalne izkušnje, ki si jih je pridobila v laboratorijih na nacionalnem Kemijskem inštitutu, Biotehniški fakulteti, v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in prehrano, v Bolnišnici Topolšica ter na Inštitutu za mikrobiologijo in genetiko na Georg-August Univerzi v Gottingenu v Nemčiji ter na Inštitutu za celično biologijo Univerze v Edinburgu. Od leta 2013 sodeluje kot recenzentka na državnem tekmovanju raziskovalnih nalog, ki jih organizira Zveza za tehniško kulturo Slovenije. Za družbeno angažiranost je prejela Zahvalo Slovenskega mikrobiološkega društva za sodelovanje pri promociji mikrobiologije, posebno priznanje v sklopu slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS in vabilo za častno članico socialne zadruge KonopKo.

Kot predavateljica ali slušateljica se na nacionalni ali mednarodni ravni udeležuje raznih konferenc o kanabinoidih in endokanabinoidnem sistemu, konoplji, prehrani itd. Ukvarja se z mikrobiološkim vidikom, celično biologijo, biokemijo in molekularno biologijo v povezavi z endokanabinoidnim sistemom in delovanjem kanabinoidov, laboratorijskimi analizami produktov iz konoplje ipd. Zaključila je intenzivni štiritedenski e-izobraževalni program Concepts of Cannabis Science I, ki ga izvaja Kenevir Research (Oregon, ZDA), kot tudi nadaljevalni program Concepts of Cannabis Science II.

Tanja Bagar, v času študija dobitnica nagrade za nadarjene študente, je diplomirala iz študija mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in za svoje diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado. Podiplomski študij je nadaljevala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je doktorirala s področja biomedicinskih znanosti. Kot mlada raziskovalka je prejela Krkino nagrado za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, za uspešno opravljen doktorat pa občinsko zlato plaketo. Strokovni izpit je opravila na Ministrstvu za zdravje.

Asist. Željko Perdija, dr. med.

Željko Perdija je član upravnega odbora in strokovni sodelavec inštituta, sicer pa tudi direktor in nosilec dejavnosti interne medicine v Centru za interno in interventno medicino. Ob sredah in četrtkih še zmeraj vodi pulmološki ambulanti v zdravstvenem domu v Lenartu in Ormožu.

Željko Perdija je član upravnega odbora in strokovni sodelavec inštituta, sicer pa tudi direktor in nosilec dejavnosti interne medicine v Centru za interno in interventno medicino. Ob sredah in četrtkih še zmeraj vodi pulmološki ambulanti v zdravstvenem domu v Lenartu in Ormožu. Kot izvajalec preiskav sodeluje v nacionalnem programu za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesju SVIT. Včlanjen je v različna zdravniška združenja in društva v Sloveniji in Evropi. V naziv asistenta je bil habilitiran na Medicinski fakulteti v Mariboru, predavateljske izkušnje pa si je pridobil tudi s poučevanjem na Zdravstveni šoli v Mariboru, dolgoletne klinične pa v Splošni bolnišnici Maribor, Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Splošni bolnišnici Ptuj in z delom v zdravstvenih domovih. Kot specialist interne medicine je z diagnostiko in zdravstvenimi posegi v vsakodnevnem stiku s pacienti. Pred nekaj leti se je pričel usposabljati oz. izobraževati tudi na področju laserske medicine in terapevtske uporabe konoplje.

Zadnja leta mu vedno več pacientov zaupa, da samoiniciativno ali v povezavi s strokovnjaki iz držav, v katerih velja ustreznejša pravna in dejanska regulacija, v terapijo za izboljšanje zdravja ali počutja vključujejo uporabo kanabinoidov. Pozitivni odzivi pacientov, vedno več znanstvenih, strokovnih in kliničnih ugotovitev ter številne terapevtske možnosti so spodbudile njegovo temeljitejše zanimanje za navedeno področje, predvsem za CBD. Zaključil je intenzivni štiritedenski e-izobraževalni program Concepts of Cannabis Science I, ki ga izvaja Kenevir Research (Oregon, ZDA), kot tudi nadaljevalni program: Concepts of Cannabis Science II.

Željko Perdija je po diplomi na Medicinski fakulteti opravil licenčni izpit, strokovni podiplomski študij s področja ultrazvoka v gastroenterologiji in hepatologiji v Zagrebu, specialistični izpit iz interne medicine, vse predvidene izpite na doktorskem znanstvenem študiju na Medicinski fakulteti v Zagrebu, teoretični in praktični preizkus znanja za samostojno izvajanje bronhoskopije z upogljivim inštrumentom ter dodatno usposabljanje v UKC Ljubljana s področja endoskopije prebavil.

Prof. dr. David Neubauer, dr. med.

David Neubauer je član strokovnega sveta in strokovni sodelavec inštituta. Zaposlen je na Pediatrični kliniki v Ljubljani, na Kliničnem oddelku za razvojno, otroško in mladostniško nevrologijo, čigar predstojnik je bil več kot 17 let.

David Neubauer je član strokovnega sveta in strokovni sodelavec inštituta. Zaposlen je na Pediatrični kliniki v Ljubljani, na Kliničnem oddelku za razvojno, otroško in mladostniško nevrologijo, čigar predstojnik je bil več kot 17 let. Že več kot 30 let sodeluje tudi z Division of Child Neurology, Childrens' Department, Al-Sabah Hospital v Kuvajtu, kamor je vabljen kot konzultant in predavatelj. Kot redni profesor predava na Medicinski fakulteti v Ljubljani in ima mednarodne izkušnje kot gostujoči profesor v Kuvajtu, Franciji, Zambiji, na Kosovu in na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Njegove bogate izkušnje na področju izobraževanja obsegajo tudi mentorstvo za specializante iz pediatrije (Zdravniška zbornica Slovenije), oblikovanje specializacije iz otroške nevrologije, predavanja na doktorskem študiju Nevroznanost na Medicinski fakulteti v Ljubljani, sonosilstvo doktorskega študija Nevroznanost na Medicinski fakulteti v Zagrebu, nosilstvo podiplomskega študija otroške in razvojne nevrologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter mentorstvo pri doktorskih nalogah doktorandom Filozofske fakultete, Fakultete za zdravstvo in Fakultete za šport na Univerzi v Ljubljani. Njegova področja ukvarjanja so predvsem neonatalna nevrologija, pediatrična nevrofiziologija, motnje dihanja v spanju in motnje spanja, redke nevrodegenerativne in nevrometabolne bolezni in etika v pediatriji. Kot sodelavec in nosilec je sodeloval pri številnih raziskavah na nacionalni in mednarodni ravni. Uspešno se je vključeval tudi v različne evropske projekte (RESPECT, nEUroped, SCPE-IV Net, Leonardo da Vinci) in kot predavatelj aktivno sodeloval na kongresih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, Angliji, Avstriji, Nemčiji, na Švedskem, Norveškem, Škotskem, v Kuvajtu, Franciji, na Madžarskem, v Izraelu, Libanonu, Siriji in Turčiji. Aktivno je sodeloval tudi pri organizaciji številnih strokovnih in znanstvenih kongresov oziroma seminarjev. Ima obsežno bibliografijo in je dolgoletni glavni urednik Knjižnice otroške nevrologije in pomožni urednik revije Journal of Pediatric Neurology. Skoraj 20 let je predsednik uprave nevladne organizacije Ustanova za otroško nevrologijo in 15 let član uprave Ustanove ZSU - Zveze slovenskih ustanov. Poleg tega je član številnih drugih organizacij, ki delujejo na področju zdravstva, kot so Slovensko zdravniško društvo, European Society for Paediatric Research, Mort Subite Europe Research, European Society for the Study and Prevention of Infant Death, SIDS International, European Pediatric Neurology Society, European Pediatric Sleep Club, European Academy of Childhood Disabilities, International Child Neurology Association, bil je predstavnik Slovenije v CNA (Committee of National Advisors), Research and Teaching Excellent Students (glavni koordinator) in je predsednik Delovne skupine za etiko pri European Academy of Paediatrics (EAP- Paediatric Section of UEMS).

Kot predan specialist pediater se je skupaj s kolegico dr. Mirjano Perkovič Benedik, dr. med., prvi v Sloveniji posvetil zdravljenju otrok s trdovratno epilepsijo s pomočjo kanabidiola (CBD) in medicinske konoplje. Tako je tudi sodeloval pri prvi opazovalni študiji zdravljenja otrok z epilepsijo v Sloveniji, ki je pokazala izjemno dobre rezultate. Neubauer se zavzema za nadgradnjo navedenega z izvedbo znanstvene študije, pri kateri bi primerjal učinek sintetičnega CBD-ja in naravnega CBD-ekstrakta, ki vsebuje tudi druge učinkovine konoplje in ima še večji potencial. Poleg učinka na epileptične napade ga zanima še vpliv na vedenjsko sliko otrok, spanje, motorične sposobnosti, tike, spastičnost itd. Zagovarja potrebo po izobraževanju zdravnikov na področju zdravljenja s konopljo, po ureditvi ustreznih pravnih podlag na tem področju in po upoštevanju volje ljudi, ki imajo pravico sami odločati o načinu svojega zdravljenja.

David Neubauer je doktor medicine, specialist pediatrije in specialist otroške nevrologije ter doktor medicinskih znanosti. Podiplomsko se je izobraževal v Franciji, Angliji, Zambiji, Avstriji, na Kosovu, na Danskem in na Madžarskem. Za izobraževanje in delo za aktivni prispevek na strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem področju zdravstvene dejavnosti mu je minister, pristojen za zdravje RS, podelil naziv višji svetnik.

Za svetovanje o uporabi kanabinoidov pri pediatričnih nevroloških pacientih kontaktirajte dr. Neubauerja neposredno preko Pediatrične klinike, KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo ali na mail: david.neubauer@mf.uni-lj.si

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Tamara Lah Turnšek je sodelavka Inštituta ICANNA. V obdobju od leta 1995 do leta 2018 je bila direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), kjer še naprej raziskovalno deluje kot vodja programske skupine na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, ki ga je ustanovila.

Tamara Lah Turnšek je sodelavka Inštituta ICANNA. V obdobju od leta 1995 do leta 2018 je bila direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), kjer še naprej raziskovalno deluje kot vodja programske skupine na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, ki ga je ustanovila. Je tudi svetovalka direktorja NIB. Sicer pa je svojo raziskovalno kariero začela na Institutu Jožef Stefan in se kmalu usmerila v biomedicino in njeno uporabo v kliniki. Za to področje se je začela zanimati že v času svoje specializacije v klinični biokemiji na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kasneje pa je tesno sodelovala predvsem s Stomatološko kliniko, Onkološkim institutom in s Kliniko za nevrokirurgijo UKC Ljubljana. V vmesnem času je bila podoktorandka in kasneje docentka na Oddelku za farmakologijo Medicinske fakultete Univerze Wayne State v Detroitu ter gostujoča profesorica in vodja za raziskave metastaz na Medicinskem centru Albert Einstein v Filadelfiji v Pensilvaniji, kjer se je v celoti posvetila raziskavam rakavih obolenj. Strokovno jo zanima biologija tumorjev, v zadnjem času pa se posveča raziskavam matičnih celic v raku. Raziskave so uporabne v kliniki predvsem v razvoju tumorskih biomarkerjev. V zvezi s to problematiko je sodelovala s farmacevtskimi tovarnami v Evropi in ZDA. Je članica več mednarodnih združenj in predavateljica na kongresih v različnih državah, organizira pa jih tudi sama, npr. serijo Konferenc o eksperimentalni in translacijski onkologiji – CETO. Zaradi aktualnosti področja njena programska skupina deluje v več mednarodnih raziskavah v Evropi in izven nje.
Tamara Lah Turnšek je bila do nedavna predsednica Sveta za znanost in tehnologijo, ki je strokovno posvetovalno telo Vlade RS. Izkušnje, ki si jih je pridobila kot članica Helsinške skupine v EU za "Ženske v znanosti", je usmerila tudi v pobudo za ustanovitev nacionalne "Komisije za uveljavitev enakih možnosti žensk v znanosti", ki ji je več let tudi predsedovala. Je redna profesorica na Biotehniški fakulteti ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, članica prehodnega svetovalnega telesa pri SAZU o Etiki v znanosti, v obdobju 2014–2019 pa predseduje Odboru za podeljevanje nacionalnih nagrad za znanost, Zoisovih nagrad in priznanj ter Puhovih priznanj. V Inženirsko akademijo Slovenije (IAS) je bila leta 2016 sprejeta kot izredna članica.

Tamara Lah Turnšek raziskuje tudi učinkovitost zdravljenja rakavih in drugih bolezni s konopljo oziroma s pripravki iz le-te. Na NIB-u vodi skupino, ki razvija platformo za individualizirano zdravljenje glioblastoma z naravnimi učinkovinami, med katere sodi tudi  konoplja. Izpostavlja, da je treba ovire za raziskovanje na tem področju odpraviti in spodbuditi izvedbo predkliničnih in kliničnih raziskav ter omogočiti uradno dostopnost do konoplje oziroma njenih pripravkov za zdravstvene namene. V tem smislu je treba tudi izobraževati strokovnjake, zdravnike, študente in seveda javnost.

Tamara Lah Turnšek je diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani iz smeri organska kemija, magistrirala in doktorirala pa iz biokemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo oziroma Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Dr. Erhan Yarar

Dr. Erhan Yarar je izvedenec translacijske medicine z dvajset leti izkušenj iz pediatrične onkologije in onkologije za odrasle paciente, iz endokrinologije in zadnje čase tudi psihiatrije. Diplomiral je na univerzi Hacettepe v Turčiji. Na University of Harvard School of Medicine v ZDA je prejel več certifikatov.

Dr. Erhan Yarar je izvedenec translacijske medicine z dvajset leti izkušenj iz pediatrične onkologije in onkologije za odrasle paciente, iz endokrinologije in zadnje čase tudi psihiatrije. Diplomiral je na univerzi Hacettepe v Turčiji. Na University of Harvard School of Medicine v ZDA je prejel več certifikatov. Pri obravnavi pacientov je sodeloval na različnih koncih sveta: v ZDA, na Japonskem, v Izraelu, Turčiji in Cipru. Stalno se izobražuje pri Harvard University School of Medicine v ZDA. Alternativno in komplementarno medicino izvaja v kombinaciji s konvencionalno medicino. Izkušnje pri zdravljenju pacientov ima s CBD, THC, CBG in terpeni.

Dr. Erhan je povezan s sledečimi inštitucijami: častni predsednik Društva za epigenetiko in nutrigenetiko iz Turčije, častni član Mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANNA, častni član mednarodnega raziskovalnega društva kanabinoidov ICRS iz Winston-Salema v Severni Karolini v ZDA, častni član in urednik Mednarodnega časopisa o kliničnih in medicinskih poročilih, častni urednik in član Časopisa o biogenetski znanosti in razvoju s prostim dostopom

Zadnji prispevki in članki iz leta 2020: Epigenetski in imunološki vidiki covid-19 (Mednarodni časopis za klinične študije in poročila o medicinskih primerih, junij 2020), Epigenetični vidik eksogenih snovi in njihov vpliv na depresijo z nevrotrofnim dejavnikom iz možganov (Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences; junij 2020), Vpliv kanabidiola na depresijo (International Journal of Clinical Studies & Medical Case Reports, junij 2020).

TOP